Archive for 22.9.2015

Lahjaksi käyttöohjeet

Kouluprojektimme opettaja Tiina Keskisen kanssa on tuottanut hyvää materiaalia tulevaan opaskirjaan, joka on suunnitteilla kaikille nuorten kanssa toimiville. 7. luokalla kävin kerran kuussa opettamassa nuorille asioita, jotka he opettivat edelleen vanhemmilleen ja opettaja vielä palasi tunneilla teemoihin.

Viime vuoden aiheita oli oman osuuden tarkastelu ilmapiiriin, voimavarojen tunnistaminen ja niiden aktivoiminen, tunteiden tunnistamista ja niiden vaikutusta suhteisiin, kuuntelemisen taitoa, kiukun kanavointia turvallisesti, unelmien rakentamista ja kaikkea mukavaa, mihin oppilaat lähtivät hyvin mukaan ja löysivät käytäntöön sovellettavia ratkaisuja.

Itsetuntemusta

Ohje viime tunnilla pohdittavaksi: ”Kun kohtaat minut näin, olen parhaimmillani.” Aluksi hämmästeltiin, mitä on olla parhaimmillaan toisten kanssa. Kaverit auttoivat määrittelyssä, iloinen, leppoisa, kekseliäs, rauhallinen jne. Tämä toi hyvää peilausta siihen, kuinka jokaisen persoonallisuudessa on monia puolia ja itse voi vaikuttaa millaisen panoksen tuo vuorovaikutustilanteisiin. Tärkeää on myös vahvistaa omaa kuvaa itselleen myönteiseksi.

Mietimme hyvältä tuntuneita kohtaamisia. Listasimme koetun mukaan parempia kohdatuksitulemisen tapoja.
Tässä esimerkkejä 14-vuotaiden käyttöohjeista:
”Älä huuda, vaan puhu minulle.”
”Kannusta minua!”
”Katso minuun, äläkä muualle, kun puhut minulle.”
”Väsyneenä en ole parhaimmillani, muistuta nukkumaan menosta.”
”Kunnioita reviiriäni, haluan olla rauhassa.”
”Usko minuun!”
”Pidä minua tärkeänä!”
”Koska olen äkkipikainen, anna minulle aikaa.”
”Neuvottele äläkä sanele!”

Pelisääntöjä

Näillä luodaan yhteisöön pelisäännöt, joihin kaikki voivat sitoutua. Kotitehtäväksi tuli esitellä vanhemmille omat käyttöohjeet sekä yhtä tärkeänä kuunnella mitkä ovat vanhempien käyttöohjeet. Kasvattaminen ei ole enää vain tiedon siirtoa vaan yhdessä oppimista ja rakentamista. Näin vanhemmatkin saavat päivittää omat käyttöohjeensa ja arvioida omia vuorovaikutustaitojaan.

Lisäksi läksyksi jäi: ”Mitä olen itse oppimassa -kuinka kohdata toinen?” Tähän opettaja palaa vielä oppilaiden kanssa.

Lahja

Jokainen ihmissuhde sisältää mahdollisuuden antaa lahjaksi omat käyttöohjeet päivitettyinä. Parisuhde kukoistaa, kun molemmat pyrkivät parhaimpaansa ja ilmaisevat sen avoimesti, kuinka toinen voi siinä auttaa. Molemminpuolinen käyttöohjeisto on hyvä tarkistaa jos ei aivan jouluna ja juhannuksena, mutta vähintään muutaman vuoden välein. Ennen kaikkea se auttaa kantamaan vastuun omasta osuudesta ihmissuhteissa. Se on tontti, missä kaikilla on täydet valtuudet. Niiden käyttämättä jättäminenkin on valinta.

IMG_1351