Archive for 16.2.2017

Nuorten hampurilaispalautteet

Kouluprojektimme yläkoulussa on edennyt seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle. Olen käynyt joka kuukausi opettamassa yhdelle luokalle ihmissuhdetaitoja ja itsetuntemusta yhdessä äidinkielen lehtorin Tiina Keskisen kanssa. Nyt nuorilla on ovi jo raollaan eteenpäin ja kukin miettii jatko-opintojaan. Toisille asiat ovat selkeitä, mutta kilpailu on kovaa ja moni ei tiedä vielä mitä haluaa. Se ei ole ihme! Teen aikuisten kanssa töitä ja parikymmentä vuotta vanhempikin voi pohtia samaa kysymystä: Mikä minusta tulee isona?

Rakentava palaute

Oppimiseen ja kasvuun saa tärkeää vetoapua muilta ihmisiltä. Eilen harjoittelimme luokan kanssa rakentavan palautteen antamista. Asioiden sujuessa on mukava saada heti suoraa palautetta, sen antamista oppilaat päättivät tehostaa keskenään. Kun jokin menee pieleen, palaute on suunnan oikaisun kannalta hyvä saada rakentavasti ja kannustavasti.

Hampurilainen

Päällimmäiseen sämpylänkanteen annetaan hyvää palautetta tarkasti ja perusteellisesti arjen tilanteista, joissa henkilö on onnistunut. Palautteen täytyy olla aitoa ja perusteltua. ”Plussat” vahvistavat arvostusta ja luottamusta palautteen antajan ja saajan välillä. Itsetunto lisääntyy, kun hyvät ja toimivat asiat ollaan havaittu.

Seuraavaksi annetaan pihvi ongelmatilanteen korjaamiseksi. Se sisältää parannusehdotuksen, tavoitteen ja motivoinnin. Ei lähdetä moittimaan virheestä, vaan tarjotaan toimivaa vaihtoehtoa ongelmia tuottavan käyttäytymisen tilalle.

Alimmainen sämpylänpuolikas sulkee asian kannustavalla saatelauseella, esim: ”Hyvin se seuraavalla kerralla menee.” ”Luotan, että saat homman toiminaan.”

Oppilaiden kanssa harjoittelimme palautteen rakentamista siten, että kukin antoi itselleen hampurilaisen. Pöytäkunnittain sai antaa plussia kavereille, jotka kirjattiin omiin paperihin. Pihvin jokainen keksi itse. ”Menen aikaisemmin nukkumaan, että olen seuraavana päivänä virkeä.” ”Harjoittelen ahkerammin, että menestyn kisoissa.” ”Opettelen kuuntelemaan kavereita, koska pidän keskusteluista.” Oli monenlaista hampurilaista. Opettaja hyödyntää jatkossa palautteen antamisen taitoa niin, että annetaan kaverille palaute sekä koko luokalle, mitä tarvitaan yhteiseen olemiseen tässä vaiheessa lisää.

Evästä kotikäyttöön

Kotiläksyksi tuli opettaa hampurilainen vanhemmille ja antaa molemmin puolin palautteet. Tässä hyvä keino teini-ikäisten vanhemmille puuttua rakentavasti arjen asioihin: huoneen siivoaminen, kotitöihin osallistuminen, nukkumaan meno, kännykän käyttö jne. aiheuttavat jatkuvaa kitkaa. Kun hampurilaiseen syvennytään, tavoitteisiin myös sitoudutaan, koska siinä motivoidaan, kannustetaan ja autetaan. Hyvä kysymys on: Mitä tarvitset, että toteuttaaksesi pihvin?

Parisuhteissa on tehokasta antaa hampurilaiset säännöllisin väliajoin. Näin tulee odotukset ja huomiot ilmaistua silloin, kun tilanne ei ole tunnereaktiona päällä.

Vastaanottaminen

Opettelimme pihvin saamiseen kuuntelua, lisäkysymyksiä, tarkennuksia ja vastuullisuutta.
Jokainen voi miettiä saamaansa pihviä. Joskus se osuu kohdalleen ja motivoi toteuttamaan. Toisinaan se voi kertoa myös palautteen antajasta enemmän. Kukin pureskelee oman pihvinsä ja hyödyntää sen arvojensa mukaisesti. Palaute on peili, josta kannattaa aina kiittää.