Archive for 18.10.2017

Halkaistu turva

Mielen työkaluihin kuuluu polariteettiin pilkkominen. Se selkeyttää valintoja. Mikä tuntuu huonolta, sitä väistetään. Tiettyyn rajaan asti tämä palvelee arkea. Kurjat tunteet, pelot tai elämää kaventavat toimintastrategiat voidaan pilkkoa kysymällä: Mikä on tämän kokemuksen myönteinen tarkoitus kokonaisuudelle eli ihmisen elämälle?

NLP:n perusolettamusten kulmakivenä on, että kaikella on jokin positiivinen merkitys, vaikka äkkiä katsottuna sitä olisi vaikea löytää esimerkiksi jännittämisestä tai itsensä vähättelystä tai murehtimisesta jne. Löytäessään ilmiön ytimen, on mahdollista muuttaa toimintaansa ja ajatteluaan.

Pelkoon kätketty

Sosiaalinen jännittäminen johtaa välttämiseen ja itsensä vähättelyyn. Se saa voimaa vertailusta, kun ihminen itse ajattelee muiden katsovan häntä oudosti tai halveksien. Tämä pitää harvoin paikkansa. Ihmiset itse pudottavat oman arvonsa kovin matalaksi. Toisinaan se johtaa loputtomaan kilpailuun, jossa kukaan ei voita.

Usein vaikeat tunteet paljastavat ydintarkoituksensa kertomalla, että ne pitävät huolta turvallisuudesta. Se on tietysti hyvä asia, mutta senkin voi halkaista polariteettiin. Mitä haittaa siitä on? Ei uskalla ottaa riskejä eikä siirtyä uusille urille. Mikä on riittävä turvallisuuden tunne ja mistä se tulee? Suurimmaksi osaksi ihmisen sisältä. Se on kuin öljylampun sydän, jonka liekkiä voi säädellä tarpeen mukaan.

Näin ihminen pääsee vapaaksi siihen tilanteeseen, missä juuri nyt on. Ei tarvitse vahtia turvallisuuttaan, koska se muistuttaa vain mahdollisesta uhasta. Se taas nostaa kehon kierroksia eli valmiustilaa pakenemiseen tai hyökkäämiseen. Ja taas tarvitaan lisää turvaa, koska uhan tunne tulee lähelle. Kierre on loputon. Lisäksi fokus on omassa itsessä eikä siinä, missä sen pitäisi olla.

Ketjuun uudet lenkit

Ajatusten ketju on lakkaamaton. Vuorokaudessa ehdimme ajatella ainakin 80 000 ajatusta, joista monista emme ole edes tietoisia. Hyvinvointia rajoittavaa reaktiota ei voi heittää pois, se on haastateltava ja löydettävä myönteinen tarkoitus. Sitä ei kenelläkään ole varaa menettää. Kun sen saa kiinni, ihmisen oma viisaus löytää uusia keinoja toteuttaa myönteistä tarkoitusta.

Pienin askelin voi harjoitella ja ottaa itsensä omakseen kauniisti ja arvostaen. Se avaa silmät myös muihin ihmisiin. Monet kertovat tässä prosessissa saavansa uudenlaista palautetta ja jopa nauttivansa esilläolosta. Jokaisella on lupa loistaa omana itsenään. Siihen ei tarvita paljoakaan turvallisuutta, pelkäämiseen ja jännittämiseen sitä tarvittiin.

 

Mäyrän turva