NLP

NLP, neurolingvistinen prosessointi, antaa välineet ajattelun muutokseen ja ohjelmointiin käytännönläheisesti. Kolme kirjainta tulevat sanoista Neuro-Linquistic Programming.

Neuro viittaa tiedon käsittelyyn ja ajatteluun. Havainnoimme maailmaa aistien avulla, minkä takia jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen kartta todellisuudesta. NLP:ssä käytetään hyödyksi aistijärjestelmää, joka avaa mahdollisuudet yllättävän nopeaankin muutokseen.

Linquistic kuvaa kielellistä prosessointia, joka on oleellinen osa käsityskykyämme. Tämä kuuluu puheena vuorovaikutuksessa sekä ”sisäisenä puheena”. Kielikuvia muuttamalla, aivot käsittelevät asiaa eri näkökulmasta.

Programming viittaa rakenteisiin, jotka ohjaavat ajatteluamme. Kokemusten rakenteet ovat muokattavissa sellaisiksi, että ne suuntaavat huomiomme siihen, mikä auttaa olemaan se, keitä todella olemme. Tähän prosessointiin NLP tarjoaa monia keinoja.

NLP:ssä ihmisen sisäistä ja ulkoista toimintaa voidaan mallittaa osiin. Kun tunnistaa miten kokemukset ovat rakentuneet, voi ymmärtää rajoittavia toimintatapoja ja muuttaa niitä tavoitteiden suuntaan. NLP antaa hyviä keinoja päivittää vanhentuneita käsityksiä, joita usein pidetään faktoina. Kokemuksien rakennetta muokkaamalla voidaan saada uusia avartavia käsityksiä omasta todellisuudesta. Kaikkeen ajatteluun on hyvä laittaa ”parasta ennen -päiväys” ja tarkistaa, palveleeko se vielä nykyhetkeä.

NLP-kurssit

NLP kursseilla kaikki opittu on heti vapaasti käytettävissä, sovellettavissa ja kehitettävissä. NLP on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta! Järjestämäni NLP kurssit ovat Suomen NLP yhdistyksen hyväksymiä ja suosittelemia.

NLP:tä käytetään valmennuksessa, opetuksessa, terapiassa ja monenlaisissa asiakastöissä. Lisäksi NLP koulutuksissa saa työkaluja vuorovaikutukseen kaikilla elämän alueilla. Koulutus tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja syventää kaikkia ihmissuhteita, myös sitä tärkeintä; suhdetta omaan itseen. Motivaation lisääminen omiin valintoihin on olennaista. Voimavarojen tunnistaminen ja käyttöönotto mahdollistaa uudenlaisia toiminta- ja ajattelumalleja.

NLP Practitioner

NLP Practitioner koulutus (16 pv) sisältää kaikki NLP:n perusmallit, -menetelmät, -taidot ja -tekniikat. Kursseilla tehdään paljon käytännön harjoituksia. Siksi oppiminen on hyvin kokemuksellista ja ainutlaatuista jokaiselle kurssilaiselle. Katso kurssiaikataulut!

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner koulutus (16 pv) syventää NLP:n perustaitoja. Valmiudet kehittyvät mallittamisessa, identiteettityöskentelyssä ja tavoitteiden asettelussa. Kielimallien hallinta ja oman sisäisen dialogin kuuleminen auttaa syvempään ymmärrykseen omassa kasvussa sekä ammatillisissa tavoitteissa. Katso kurssiaikataulut!