Tag Archive for turvallisuus

Ajan mutkikas virta

Syntymälahjaksi saamme ajan. Ei se kulu, toistuu vain planeettojen kierto, josta saamme yhteisesti sovitun mittarin. Joidenkin lahja on valmiiksi jo pieni, toiset voivat säädellä jossain määrin, kuinka kuluvat ajassa.

Henkilökohtainen aikakäsitys on mielenkiintoinen. Syklinen aika tuo asioita eteen, silloin niitä tehdään. Kalenteri ja kello ovat haasteita. Lineaarinen aika on hallinnassa, ainakin melko usein. Kalenteriin merkityt asiat tulevat sovittuina aikoina vastaan. Kalentereilla on tapana pullistella, niinkuin ottaisivat itse ohjat sisältöönsä.

Kaikilla on kokemus siitä, kuinka aika kuluu nopeasti tai hitaasti. Korona-aika on antanut monelle tilaa. Ajasta tulee omaa. Se nostaa ajatuksia arvoista. Mikä on tärkeää? Kuinka haluan käyttää aikani, mihin annan itseäni. Mistä saan sitä, mikä on mielekästä. Tämä kaikki tapahtuu yhden väliviivan aikana, syntymäpäivä – kuolinpäivä.

Lapselle aika on hidasta, koska asiat tulevat uusina ja ainutlaatuisina koettavaksi. Mitä vanhemmaksi tulee, toistot lisääntyvät ja aika tuntuu kuluvan nopeammin. Ruuhkavuosissa vaatimuksia on enemmän kuin ehtii tehdä, sekin tuo harhan, että aika loppuu. Ei se lopu, me vain kypsymme siinä kuin hyvä viini.

Tarkkailijana

Ajan virta kulkee yhteen suuntaan. Välillä elämä istuttaa meidän rannalle. Menetykset, sairastumiset, uupumiset tai muut tapahtumat, jotka pysäyttävät arjen rutiinin, nostavat meidät katsomaan ajankulua.

Rinnalle pysähtyjät ovat arvokkaita kuulijoita, kirkkaita peilejä. He todistavat tarinaa, jota me kirjoitamme omasta ajastamme, elämän käsikirjoitusta. Aika on kaunis, kun sen rajallisuuden hyväksyy. Kun muistaa sen lahjaksi, josta itse päättää, kuinka sen käyttää.

Omaa elämää voi katsoa joskus vierestä, lempeän tarkkailijan silmin. Hän antaa kiitosta, kannustusta, ei moiti ja rankaise eletystä, vaan tarjoaa mahdollisuuksia. Pysähtymiset ovat risteyksiä, joissa punnitaan miten jäljellä olevan ajan voisi käyttää.

Nyt-hetkellä koko

Tässä ja nyt, pysähtyminen avaa käsillä olevan hetken. Aika lakkaa huijaamasta elettyyn haikailun tai katumisen avulla. Etukeno tulevaan vastatuuleen lakkaa. Pysähtymisessä nyt on kaikki. Se avaa muita ulottuvuuksia ihmisessä kuin suorittamisen, siitä iloitsijan tai uupuneen. Meissä on ajatonta, kyky kokea ikuisuutta. On maailmankatsomus mikä tahansa tai selitykset mitkä hyvänsä, meissä on mukana isompaa kuin jaksamme ymmärtää tekemisen ja ajan tasolla.

Pysähtyminen vapaaehtoisesti tuo lähemmäksi itseä. Ajaton tila tuo olemiseen siinä kehossa, jonka kotelossa asut. Turvallisuus omassa ytimessä on totta, joka kestää läpi elämän ja kuoleman. Aika valmistaa meitä. Me voimme antaa ajan lahjan toteutua meissä.

Kevät on yhteinen merkkipaalu. Nautitaan siitä, kuka missäkin oman ajan mutkassa.

Jään ja veden helinä

Lisää valtaa

Tutkimme ryhmäprosessikoulutuksessa valtaa. Aloitimme sanasta, mitä valta nostaa mieleen. Jokainen kirjoitti lapuille ajatuksia ja kommentteja. Suuri pöytä oli pian katettu vallan herättämillä näkökulmilla. Osa oli mahdollisuuksia, rajoja, vaikuttamista, mutta lähes puolet oli negatiivisia uskomuksia: Valta sokaisee, pompottaja, alistava, uhkaava jne. Valta on monestakin syystä pelottavaa.

Lauman hierarkia

Evoluution näkökulmasta yhteisöt ovat tarvinneet päättäjiä, joilla on valtaa. Se näkyy kehittyneempien eläinten laumoissa, kuten myös ihmisten keskuudessa. Se tuo järjestystä. Parhaimmillaan vallan ja vastuun rajat ovat yhteneväiset.

Jos tavoitteet ovat selvillä, valta hyödyttää työyhteisöjä. Työjako toimii, tiedonkulku on joustavaa, kriisitilanteessa tiedetään, kuka vastaa. Heikko johtajuus on monen ongelman juuri. Hyvin käytetty valta tarjoaa mahdollisuuden rationaalisuuteen, perusteltavuuteen, kohtuullisuuteen, kritiikin sallimiseen, perusoikeuksien kunnioittamiseen ja tasapuolisuuteen.

Mutta…

Valta on riippuvainen ihmisen yksilöllisistä kokemuksista, tietoisista ja varsinkin tiedostamattomista pyrkimyksistä. Nostimme ryhmässämme näkyväksi vallankäytön lajeja ja alueita:

Luontainen valta – karisma

Jokaisella on omat ihanteensa. Karismaattinen kohde valitaan hyvää edustavan arvomaailman mukaan. Karisma muodostuu persoonallisista ominaisuuksista. Se on ainutlaatuista ja sillä on suuri vaikutus ihmisiin. Ryhmä myös antaa luvan loistaa ja hyödyntää sitä omaan agendaansa, mikä se kulloinkin on.

Asiantuntijavalta

Hankittu opiskelun tai työn kautta, toisissa ammateissa on paljon valtaa. Esimerkiksi sairaaloissa, käypähoitosuositukset ja hoitolinjaukset säätelevät potilaan toiveita ja omia näkemyksiä. Tarkoitus on lisätä turvallisuutta ja tasapuolisuutta, mutta yksilötasolla vallankäytön kohteena oma reviiri saattaa kaventua.

Ideologinen valta voi olla ristiriidassa yksilön omien arvojen kanssa, joka voi tehdä haastavaksi toimia työntekijänä. ”Meillä tehdään näin!” ”Tämä on oikein!”

Sanktio- ja normitusvalta

Perustuu yleisesti hyväksyttyyn käskyvaltaan, joka antaa luvan säädellä toisten käyttäytymistä palkkioin ja rangaistuksin. Entisaikainen kasvatus on perustunut tälle pohjalle. Ylivertainen voittajanvalta voi näyttäytyä hienovaraisesti tai karkeasti. Se koetaan loukkaavana tai tukevana.

Häviäjän valta

Ryhmässä on valtaa myös avuttomalla, vaikka sitä tunnetaan melko vähän. Marttyyrius ja syyllistäminen on vaikuttava keino, varsinkin, jos ei ota omasta osuudestaan vastuuta. Tämä näkyy hidastamisena, myöhästelynä tai käytäväparlamentteihin osallistumisena. Ei käytetä äänioikeutta siellä, missä asia rakentavasti tulisi käsitellä.

Nimetön hallinto on usein projektion kohteena, eikä aina syyttä, mutta silloin oma asema jää lukituksi, jos ei käytä omaa vaikutusvaltaansa ryhmässä avoimesti.

Pakkovalta ja väkivalta

Uutiset tulvivat maailman monelta kolkalta karkeinta vallankäytön muotoa. Se johtaa sortamiseen, uhkaamiseen, hyökäämiseen ja usein kostonkierteeseen. Terapiatyössä kohtaa myös usein henkisen ja fyysisen väkivallan syviä ja kipeitä jälkiä.

Riippuvuuden ja riippumattomuuden valta

Tätä ei riittävästi nähdä vallankäytön kautta, mutta yhteisöissä sillä on suuri merkitys. Olemme vapaita suhteessa siihen, mitä ilman tulemme toimeen. Kuinka paljon siedämme erillisyyttä ja symbioosia, tämä rajapinta on monelta itseltäänkin hukassa. Se vaihtelee eri tilanteissa ja monet ihmisten väliset kontaktit saavat motiivinsa siitä, kuinka paljon tarvitaan hyväksyntää ja kuinka erilliseksi tai hylätyksi jää.

Valtataistelua on aina, kenen mielipide on tärkeä, ketä kuullaan. Omien rajojen löytyminen ryhmässä johtaa itsensä johtamiseen ja ryhmän puolesta toimimiseen riittävässä määrin. Se voi johtaa myös arvokonfliktin kautta oppositioon, jonka tehtävä on kyseenalaistaa ja johtaa muutokseen. Pelisäännöt ylitettyään ollaan anarkian puolella ja valta on siirtynyt yhteisiltä päätösfoorumeilta pois.

Itseluottamuksen valta

Tärkein vallan laji, josta on hyötyä kaikille osapuolille. Erityisesti konfliktitilanteissa voi luottaa taitoonsa ja kokea turvallisuutta. Se pitää myös empatian tallessa, joka auttaa kompromisseihin. Tämä on elämän mittainen kasvun tie.

Vaikutusvalta

Putsasimme koulutuksessa pöydän ensimmäisistä ajatuksistamme vaarallisesta vallan käytöstä. Realisteina meille riittää, että tiedämme sen vaarat ja houkutukset, mutta miksi emme käyttäisi kaikkia vaikutusmahdollisuuksiamme hyvien asioiden eteenpäin viemiseksi.

Usein kovat arvot voittavat ja pehmeät jäävät jalkoihin. Omaa vaikutusvaltaa, karismaa, liittymisen tarvetta ja ideologiaa yhteiseen hyvään kannattaa käyttää ja vahvistaa. Valta tarjoaa valtuudet omiin käsiin. Se voimaannuttaa ja tekee kaikista karismaattisia. Jokaisella on valta vaikuttaa niiden ihmisten ryhmissä, mihin kuuluu. Kuinka valtikkaansa käyttää, on itsestä kiinni. Harjoittelu auttaa tässäkin asiassa.

Millä pöydän katat