Tag Archive for väkivalta

Lisää valtaa

Tutkimme ryhmäprosessikoulutuksessa valtaa. Aloitimme sanasta, mitä valta nostaa mieleen. Jokainen kirjoitti lapuille ajatuksia ja kommentteja. Suuri pöytä oli pian katettu vallan herättämillä näkökulmilla. Osa oli mahdollisuuksia, rajoja, vaikuttamista, mutta lähes puolet oli negatiivisia uskomuksia: Valta sokaisee, pompottaja, alistava, uhkaava jne. Valta on monestakin syystä pelottavaa.

Lauman hierarkia

Evoluution näkökulmasta yhteisöt ovat tarvinneet päättäjiä, joilla on valtaa. Se näkyy kehittyneempien eläinten laumoissa, kuten myös ihmisten keskuudessa. Se tuo järjestystä. Parhaimmillaan vallan ja vastuun rajat ovat yhteneväiset.

Jos tavoitteet ovat selvillä, valta hyödyttää työyhteisöjä. Työjako toimii, tiedonkulku on joustavaa, kriisitilanteessa tiedetään, kuka vastaa. Heikko johtajuus on monen ongelman juuri. Hyvin käytetty valta tarjoaa mahdollisuuden rationaalisuuteen, perusteltavuuteen, kohtuullisuuteen, kritiikin sallimiseen, perusoikeuksien kunnioittamiseen ja tasapuolisuuteen.

Mutta…

Valta on riippuvainen ihmisen yksilöllisistä kokemuksista, tietoisista ja varsinkin tiedostamattomista pyrkimyksistä. Nostimme ryhmässämme näkyväksi vallankäytön lajeja ja alueita:

Luontainen valta – karisma

Jokaisella on omat ihanteensa. Karismaattinen kohde valitaan hyvää edustavan arvomaailman mukaan. Karisma muodostuu persoonallisista ominaisuuksista. Se on ainutlaatuista ja sillä on suuri vaikutus ihmisiin. Ryhmä myös antaa luvan loistaa ja hyödyntää sitä omaan agendaansa, mikä se kulloinkin on.

Asiantuntijavalta

Hankittu opiskelun tai työn kautta, toisissa ammateissa on paljon valtaa. Esimerkiksi sairaaloissa, käypähoitosuositukset ja hoitolinjaukset säätelevät potilaan toiveita ja omia näkemyksiä. Tarkoitus on lisätä turvallisuutta ja tasapuolisuutta, mutta yksilötasolla vallankäytön kohteena oma reviiri saattaa kaventua.

Ideologinen valta voi olla ristiriidassa yksilön omien arvojen kanssa, joka voi tehdä haastavaksi toimia työntekijänä. ”Meillä tehdään näin!” ”Tämä on oikein!”

Sanktio- ja normitusvalta

Perustuu yleisesti hyväksyttyyn käskyvaltaan, joka antaa luvan säädellä toisten käyttäytymistä palkkioin ja rangaistuksin. Entisaikainen kasvatus on perustunut tälle pohjalle. Ylivertainen voittajanvalta voi näyttäytyä hienovaraisesti tai karkeasti. Se koetaan loukkaavana tai tukevana.

Häviäjän valta

Ryhmässä on valtaa myös avuttomalla, vaikka sitä tunnetaan melko vähän. Marttyyrius ja syyllistäminen on vaikuttava keino, varsinkin, jos ei ota omasta osuudestaan vastuuta. Tämä näkyy hidastamisena, myöhästelynä tai käytäväparlamentteihin osallistumisena. Ei käytetä äänioikeutta siellä, missä asia rakentavasti tulisi käsitellä.

Nimetön hallinto on usein projektion kohteena, eikä aina syyttä, mutta silloin oma asema jää lukituksi, jos ei käytä omaa vaikutusvaltaansa ryhmässä avoimesti.

Pakkovalta ja väkivalta

Uutiset tulvivat maailman monelta kolkalta karkeinta vallankäytön muotoa. Se johtaa sortamiseen, uhkaamiseen, hyökäämiseen ja usein kostonkierteeseen. Terapiatyössä kohtaa myös usein henkisen ja fyysisen väkivallan syviä ja kipeitä jälkiä.

Riippuvuuden ja riippumattomuuden valta

Tätä ei riittävästi nähdä vallankäytön kautta, mutta yhteisöissä sillä on suuri merkitys. Olemme vapaita suhteessa siihen, mitä ilman tulemme toimeen. Kuinka paljon siedämme erillisyyttä ja symbioosia, tämä rajapinta on monelta itseltäänkin hukassa. Se vaihtelee eri tilanteissa ja monet ihmisten väliset kontaktit saavat motiivinsa siitä, kuinka paljon tarvitaan hyväksyntää ja kuinka erilliseksi tai hylätyksi jää.

Valtataistelua on aina, kenen mielipide on tärkeä, ketä kuullaan. Omien rajojen löytyminen ryhmässä johtaa itsensä johtamiseen ja ryhmän puolesta toimimiseen riittävässä määrin. Se voi johtaa myös arvokonfliktin kautta oppositioon, jonka tehtävä on kyseenalaistaa ja johtaa muutokseen. Pelisäännöt ylitettyään ollaan anarkian puolella ja valta on siirtynyt yhteisiltä päätösfoorumeilta pois.

Itseluottamuksen valta

Tärkein vallan laji, josta on hyötyä kaikille osapuolille. Erityisesti konfliktitilanteissa voi luottaa taitoonsa ja kokea turvallisuutta. Se pitää myös empatian tallessa, joka auttaa kompromisseihin. Tämä on elämän mittainen kasvun tie.

Vaikutusvalta

Putsasimme koulutuksessa pöydän ensimmäisistä ajatuksistamme vaarallisesta vallan käytöstä. Realisteina meille riittää, että tiedämme sen vaarat ja houkutukset, mutta miksi emme käyttäisi kaikkia vaikutusmahdollisuuksiamme hyvien asioiden eteenpäin viemiseksi.

Usein kovat arvot voittavat ja pehmeät jäävät jalkoihin. Omaa vaikutusvaltaa, karismaa, liittymisen tarvetta ja ideologiaa yhteiseen hyvään kannattaa käyttää ja vahvistaa. Valta tarjoaa valtuudet omiin käsiin. Se voimaannuttaa ja tekee kaikista karismaattisia. Jokaisella on valta vaikuttaa niiden ihmisten ryhmissä, mihin kuuluu. Kuinka valtikkaansa käyttää, on itsestä kiinni. Harjoittelu auttaa tässäkin asiassa.

Millä pöydän katat

Liian likainen

Kaikilla on käsitys miten haluaa tulla nähdyksi toisten silmin. Työssä, läheisten tai harrastusten parissa voi painottua erilaiset puolet. Toiset kantavat ominaisuuksiaan luontevasti ja jotkut ponnistelevat loputtomiin, koska eivät näe itseään kirkkaasti. Monet kokemukset vaikuttavat omaan kuvaan, joka on osa identiteettiä, vastausta kysymykseen: Kuka minä olen?

Salaisuuksien suolla

Useimmilla on historiassaan asioita, joita ei toivo muiden tietävän. Omat töpeksimiset, nöyryytykset ihmissuhteissa, väkivaltainen käyttäytyminen tai sen kohteeksi joutuminen ja monet muut asiat, joista on ottanut opikseen tai vähätellyt niitä pienemmiksi.

Vanhemmuuden heikot hetket, kun ei olisi millään jaksanut haastavia hetkiä lapsensa kanssa. Pelkkä ajatus siitä, että sai vääränlaisen lapsen tai sortui tekoihin, jotka pitävät syyllisyyden pihdeissä. Paljon asioita nousee pintaan terapiassa salaisuuksien suolta ja paljon sinne jää. Liian likainen kerrottavaksi.

Arvot selkänojana

Syyllisyyden tunne tulee siitä, että on toiminut arvojaan vastaan. Hyvä varas voi olla ylpeä taidoistaan, jos kokee toimintansa olevan osa hyväksyttävää tulonjakoa. Oikea ja väärä on kirjoitettu kollektiivisesti ihmisen mieleen ja empatia avaa sen tiedostot.

Toisinaan väärät valinnat ja teot heittävät ison varjon, jota ihminen yrittää pitää näkymättömissä muilta. Se johtaa epäaitoon ponnisteluun hyvyydessä, joka jää saavuttamatta. Kurjuutensa kohtaaminen avaa pitkospuut aitoon ja kokonaiseen kokemukseen itsestä.

Ystävän silmät

Ankarin katse kääntyy sisäänpäin. Ystävä on kallisarvoinen kuulija, joka ei tuomitse, vaikka teko ei olisikaan hyväksyttävä. Jaettuna asiat saavat mittasuhteet eikä energiaa kulu torjumiseen ja salaamiseen. Itselleen anteeksiantaminen auttaa siirtämään koetut asiat historiaan. Niiden voima häviää tästä päivästä ja uusi sivu aukeaa puhtaana.

Kuinka kalliita ovat luottoystävät, heidän kanssaan voi vastavuoroisesti puhdistaa liian likaiset kokemukset. Lohduttava ajatus on myös se, ettei yhtäkään täydellistä ihmistä ole – paitsi se, joka hyväksyy itsensä. Silloin hyväksyy myös toisten elämäntarinat.