Terhi Vedenkivi

Terhi Vedenkivi

Koulutukset

Olet osannut johdatella meidät alkusyihin. Uusia perustuksiakin ollaan laskettu ja tärkeät asiat ovat nousseet johtotähdeksi. Näin ollaan jaksettu tehdä työtämme. Asiakkaan palaute

NLP-koulutukset

NLP auttaa mallittamaan sisäistä ja ulkoista toimintaamme. Kun tunnistamme kuinka kokemuksemme ovat rakentuneet, voimme ymmärtää rajoittavia toimintatapojamme. NLP antaa meille hyviä keinoja päivittää vanhentuneita käsityksiä itsestämme ja todellisuudestamme. Järjestän jatkuvasti NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner -kursseja. Katso kurssiaikataulut!

Työelämäkoulutukset

Olen kehittänyt mittatilaustyönä työelämän tarpeisiin erilaisia koulutuksia ja pidempiä kehittämishankkeita, joita täsmennetään asiakkaiden tilanteisiin.

Arvot ja uskomukset työkulttuurissa

Tärkeiden asioiden ja arvojen juurruttaminen osaksi organisaation työtä on tuntuvaa. Se tuottaa tulosta ja saa ihmiset voimaan hyvin työssään. Työntekijän merkitys työyhteisössä korostuu yhdessä mietittyihin hyviin arvoihin sitoutumisen myötä.

Muutoksen koskenlaskussa

Muutoksen vaiheet ovat kuin koskenlasku - pyritään pysymään pystyssä, ja välillä pysähdytään tutkimaan ja opitaan uutta. Hyvin läpiviety muutos avaa yhteisen suunnan ja uusia mahdollisuuksia.

Vuoroin vaikutetaan

Yhteistyö tuo mukanaan iloa, mutta myös omat haasteensa. Erilaisuus avartaa ja auttaa työyhteisöä perustehtävässään. Ryhmä on hyvä peili hioa taitojaan voimaannuttavin menetelmin.

Ruutia reppuun

Virtaa väsyneille! Tutkitaan mistä energiaa vuotaa hukkaan ja miten lataudutaan. Työstä on lupa voimaantua.

Vauhtisokeudesta sopiviin askeliin

Kiire  on tilannesidonnaista, mutta jos se jää päälle, ihmiset voivat kadottaa oman rytminsä. Kiireessä tuloksetkin ovat heikompia kuin sopivassa rytmissä työskenneltäessä. Kesytetään yhdessä aika hyväksi rengiksi!

Pomminpurku

Hyvän työyhteisön merkki ei ole se, että ongelmia ei esiinny, vaan kuinka haasteisiin puututaan rakentavasti. Käsittelemättöminä pienetkin pulmat saavat kohtuuttomat mittasuhteet. Sovitellaan yhdessä räjähdysherkkä tilanne vaarattomaksi ja löydetään toimivat pelisäännöt. Näin voimavarat palaavat takaisin työyhteisön perustehtävään.

Ryhmäprosessikoulutukset

Koulutus kaikille ryhmien kanssa työskenteleville ja niille, jotka haluavat tutkia omaa olemistaan ryhmässä. Olen pitkän työuran aikana kehitellyt monia työkaluja ja toiminnallisia menetelmiä työnohjaukseen, koulutuksiin ja kriiseissä ja muutoksissa olevien ihmisten auttamiseen. Koulutuksessa tutkimme ryhmätyöskentelyn monitahoisuutta sekä ryhmän valtarakenteita ja rooleja. Löydämme kokemuksellisesti omia ja muiden ryhmäläisten rajoja ja mahdollisuuksia. Koulutuksessa etsimme suuntaviivoja siihen, kuinka tehdä hyviä valintoja ja saavuttaa uusia voimavaroja ja itseymmärrystä. Katso kurssiaikataulut!

Ota yhteyttä

Terhi Vedenkivi
040-741 8970
terhi at vedenkivi dot fi