Terhi Vedenkivi

Terhi Vedenkivi

Hypnoosihoidot

Olet nähnyt vaikeita asioitani ja auttanut ymmärtämään itseäni ja löytämään uusia askeleita. Lempeytesi ja sitkeytesi kanssani on ollut tärkeää, että olen jaksanut käydä kaiken läpi näinkin hyvin. Asiakkaan palaute

Hypnoterapia koostuu hypnoosista ja terapiasta. Hypnoosi on rentoutumisen tila, jolloin ihminen on keskittynyt omaan sisäiseen elämysmaailmaansa. Hypnoosissa on mahdollista tiedostaa unohdettua ja korjata pitkän ajan kuluessa sisäistyneitä psyykkisiä ja somaattisia häiriöitä.

Hypnoosissa voidaan tavanomaista valvetilaa paremmin lähestyä tiedostamattoman tason säätelytekijöitä, jotka vaikuttavat tunnereaktioihin, hahmottamistapoihin, käyttäytymiseen ja kokemukseen itsestä. Häiriöitä aiheuttavia uskomus- ja ajattelustrategioita muutetaan löytämällä parantavia suggestioita, jotka tukevat ihmisen itsensä määrittelemää hyvää tavoitetta. Muutos sisäistyy  hypnoositilassa erityisen hyvin.

Rentoutuksen syvyysaste vaihtelee yksilöllisesti. Jokaisella on tämän suhteen omat säätelymekanisminsa ja ne ovat aina sopivat. Olen tehnyt hypnoosihoitoa mm. itsetunnon kohotukseen, paniikkihäiriöihin, tupakasta vieroittamiseen ja monien traumaattisten kokemusten muuttamiseen. Näen hoidoissa paljon viisautta, joka avaa lukon takana olleita mahdollisuuksia. Olen tehnyt hypnoosihoitoja vuodesta 2001 alkaen. Arvioin aina tapauskohtaisesti, mikä terapiamenetelmä on tilanteeseen sopiva, siksi käytän usein myös muita keinoja hypnoosihoitojen yhteydessä. Lue lisää omasta työhistoriastani ja polustani terapeuttina.

Ota yhteyttä

Terhi Vedenkivi
040-741 8970
terhi dot vedenkivi at elisanet dot fi