Terhi Vedenkivi

Terhi Vedenkivi

Työnohjaus

Olemme saaneet kokemusta syvemmältä tasolta toimintamme motiiveista. Suuntaa on tarkistettu ja mikä mukavinta; monet Terhin työnohjauksessa käyttämät menetelmät ovat tuoneet virkistystä ja iloa! Asiakkaan palaute

Työnohjauksessa tutkitaan työn kentästä nousevia asioita ja ilmiöitä, sekä niiden herättämiä kokemuksia ja tunteita. Työnohjaajan kanssa kokemuksia jäsentäen ohjattava voi nähdä työnsä selkeämmin. Kasvu on ihmisen mahdollisuus. Työnohjaus tukee ammatti-identiteetin syventymistä, oman suunnan tarkentumista ja työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Työnohjauksessa voidaan miettiä myös työyhteisön voimavaroja ja niiden taloudellista hyödyntämistä työssä.

Johdon työnohjaus auttaa esimiestä arjen kysymyksissä. Monet asiat työyhteisössä, kuten muutokset, työhyvinvointi ja työn kehittäminen, saavat hyvää vauhtia ja kasvualustaa työnohjauksessa.

Teen työnohjauksia sekä yksilöllisesti että yhteisöille. Työnohjaus voidaan toteuttaa noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Ryhmätyönohjaus kestää yleensä 1,5 tuntia ja yksilötyönohjaus tunnin. Työnohjaus voidaan toteuttaa myös puhelinrinkinä, Skypen tai netin välityksellä.

Opiskelin Helsingin Yliopiston Vantaan täydennyskoulutuskeskuksessa työnohjaajaksi 1995-1997 Martti Lindqvistin ja Seija Mansneruksen opetuksessa. Olen tehnyt työnohjausta sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä monenlaisissa yrityksissä. Voimavarakeskeisyys on vahva osaamisalueeni. Keskustelun lisäksi käytän tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä, koska kokemuksellinen oivaltaminen tuottaa ohjattaville rikkaasti uusia näkökulmia. Olen Suomen työnohjaajat ry:n suosittelema työnohjaaja, STOry. Lue lisää omasta työhistoriastani ja polustani työnohjaajana.

Ota yhteyttä

Terhi Vedenkivi
040-741 8970
terhi at vedenkivi dot fi