Terhi Vedenkivi

Terhi Vedenkivi

NLP-psykoterapia

Olen käynyt sekä Terhin yksilöterapiassa ja että nlp-kurssilla. Minulle nämä ovat olleet kasvuni ja itseymmärrykseni kannalta tärkeitä, aivan oleellisia prosesseja. Asiakkaan palaute

NLP, eli neurolingvistinen ohjelmointi lähti kehittymään USA:ssa 1970-luvulla. NLP-psykoterapia (NLPt) lukeutuu ratkaisukeskeisiin terapioihin, jonka  avulla ihminen saa uutta myönteistä näkemystä nykyhetkestä, menneestä ja tulevaisuudesta. NLP-menetelmiä on paljon ja niiden avulla voidaan muuttaa rajoittavia toiminta- ja ajattelumalleja, sekä vahvistaa jo olemassa olevia toimivia taitoja.

NLPt:ssä arvostetaan yksilöllistä tapaa hahmottaa todellisuuttaan ja etsitään voimavaroja tietoisen ja tiedostamattoman mielen monista kerroksista. Tämä terapiamuoto auttaa ihmistä löytämään sen, mitä hän ei vielä tiedä. Alitajunta kantaa vastauksia ja monia vaihtoehtoja, joita oivaltaessaan ihmisessä tapahtuu eheyttäviä muutoksia. Voimavarat kasvavat ja kokemukset muuttuvat rakentaviksi yllättävänkin nopeasti.

Kävin Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 1999-2001 kolmevuotisen NLP-psykoterapiakoulutuksen, joka oli ensimmäinen Suomessa. Taustavoimana oli myös Euroopan NLP-psykoterapiayhdistys. Vastaavanlainen koulutus on virallistettu Italiassa ja Itävallassa ja kuuluu käypähoitosuositusten piiriin monessa maassa kuten Englannissa ja Tanskassa. Suomessa Valvira ei ole sitä vielä hyväksynyt, ja siksi minun ei ole mahdollista tehdä KELA:n rahoittamia kuntoutuspsykoterapioita. Lue lisää omasta polustani NLP:n parissa.

Tampereen yliopiston psykologian professori Markku Ojanen tutki NLP:n vaikuttavuutta terapiassa ja totesi sen tulokset erinomaisiksi. Maailmalla on tehty terapioiden vaikuttavuudesta paljon tutkimusta – mm. varsin kattava metatutkimus valmistui v. 2012. NLP:n toimivuus terapiassa arvioitiin erinomaiseksi.

NLP-terapia voi olla täsmällistä ja kestoltaan lyhyttä (fobiat, jännittäminen, traumat, kriisit), mutta syvätason rakenteita voidaan työstää terapiassa pidempään. Terapia rakentuu ainutlaatuisesti ja yksilöllisesti ihmisen oman todellisuuden pohjalta.

Ota yhteyttä

Terhi Vedenkivi
040-741 8970
terhi dot vedenkivi at elisanet dot fi