Terhi Vedenkivi

Terhi Vedenkivi

NLP

NLP toimii! Terhin NLP-kursseilta olen saanut mainioita ja erittäin käytännöllisiä työkaluja sekä terapiatyöhöni että jokapäiväiseen kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Kiitokset hienoista kursseista! Anna-liisa Tarvainen, Taideterapeutti (MA)

NLP, neurolingvistinen prosessointi, antaa välineet ajattelun muutokseen ja ohjelmointiin käytännönläheisesti. Kolme kirjainta tulevat sanoista Neuro-Linquistic Programming.

Neuro viittaa tiedon käsittelyyn ja ajatteluun. Havainnoimme maailmaa aistien avulla, minkä takia jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen kartta todellisuudesta. NLP:ssä käytetään hyödyksi aistijärjestelmää, joka avaa mahdollisuudet yllättävän nopeaankin muutokseen.

Linquistic kuvaa kielellistä prosessointia, joka on oleellinen osa käsityskykyämme. Tämä kuuluu puheena vuorovaikutuksessa sekä "sisäisenä puheena". Kielikuvia muuttamalla, aivot käsittelevät asiaa eri näkökulmasta.

Programming viittaa rakenteisiin, jotka ohjaavat ajatteluamme. Kokemusten rakenteet ovat muokattavissa sellaisiksi, että ne suuntaavat huomiomme siihen, mikä auttaa olemaan se, keitä todella olemme. Tähän prosessointiin NLP tarjoaa monia keinoja.

NLP:ssä ihmisen sisäistä ja ulkoista toimintaa voidaan mallittaa osiin. Kun tunnistaa miten kokemukset ovat rakentuneet, voi ymmärtää rajoittavia toimintatapoja ja muuttaa niitä tavoitteiden suuntaan. NLP antaa hyviä keinoja päivittää vanhentuneita käsityksiä, joita usein pidetään faktoina. Kokemuksien rakennetta muokkaamalla voidaan saada uusia avartavia käsityksiä omasta todellisuudesta. Kaikkeen ajatteluun on hyvä laittaa "parasta ennen -päiväys" ja tarkistaa, palveleeko se vielä nykyhetkeä.

Lue lisää omasta polustani NLP:n parissa.

Ota yhteyttä

Terhi Vedenkivi
040-741 8970
terhi dot vedenkivi at elisanet dot fi