Terhi Vedenkivi

Terhi Vedenkivi

Työnohjaus

Olemme saaneet kokemusta syvemmältä tasolta toimintamme motiiveista. Suuntaa on tarkistettu ja mikä mukavinta; monet Terhin työnohjauksessa käyttämät menetelmät ovat tuoneet virkistystä ja iloa! Asiakkaan palaute

Työnohjauksessa tutkitaan työn kentästä nousevia asioita ja ilmiöitä, sekä niiden herättämiä kokemuksia ja tunteita. Työnohjaajan kanssa kokemuksia jäsentäen ohjattava voi nähdä työnsä selkeämmin. Kasvu on ihmisen mahdollisuus. Työnohjaus tukee ammatti-identiteetin syventymistä, oman suunnan tarkentumista ja työyhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Työnohjauksessa voidaan miettiä myös työyhteisön voimavaroja ja niiden taloudellista hyödyntämistä työssä.

Johdon työnohjaus auttaa esimiestä arjen kysymyksissä. Monet asiat työyhteisössä, kuten muutokset, työhyvinvointi ja työn kehittäminen, saavat hyvää vauhtia ja kasvualustaa työnohjauksessa.

Teen nykyisin etupäässä yksilötyönohjauksia. Työnohjaus voidaan toteuttaa noin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin. Yksilötyönohjaus kestää yleensä tunnin. Työnohjaus voidaan toteuttaa myös puhelimitse, Skypen tai netin välityksellä.

Opas työnohjaukseen

Käytä ja sovella

Yhdessä muutoksen virrassa

Toiminnallisia menetelmiä työnohjaukseen ja coachaukseen
ISBN: 978-952-94-6092-2
Terhi Vedenkivi, 2022
Kirja 22,50 € (sis. 10% alv)
Toimituskulut 4,70 € (sis. 24 % alv)
Osta kirja!

Työohjauksen työnohjaus

Pitkän kokemukseni takia, olen yhä enemmän alkanut tehdä työnohjaajille sekä työnohjausta opiskeleville työnohjausta. Kenttä työnohjauksessa on moninainen ja työnohjaaja saa reflektoida omaa toimintaansa jatkuvasti. Altistuminen eri ilmiöille saattaa aiheuttaa työnohjaajassa paljon tunteita. Toisinaan rajan vetäminen unohtuu, ja vaarana on, että ajautuu ratkomaan toisten ongelmia.

Työnohjaajan on hyvä tutkia prosesseja, joiden kanssa työskentelee sekä itsessään herääviä ajatuksia ja reaktioita. Kokeneenkin työnohjaajan kannattaa pitää työkunnostaan ja taidoistaan huolta omassa työnohjauksessa. Jaan auliisti käytännössä testaamiani menetelmiä työnohjaajien avuksi. Työkalupakistani löytyy erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kysymyksiä ja näkökulmia. Hyödynnän myös materiaalia, jota olen käyttänyt NLP-kursseillani ja ryhmäprosessikoulutuksissani mm. muutos, valtarakenteet, arvot ja suunta sekä roolit ryhmässä. Teen työnohjausta sekä yksilöille että pienille työnohjaajien ryhmille.

Tieni työnohjaajaksi

Opiskelin Helsingin Yliopiston Vantaan täydennyskoulutuskeskuksessa työnohjaajaksi 1995-1997 Martti Lindqvistin ja Seija Mansneruksen opetuksessa. Olen tehnyt työnohjausta sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä monenlaisissa yrityksissä. Voimavarakeskeisyys on vahva osaamisalueeni. Keskustelun lisäksi käytän tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä, koska kokemuksellinen oivaltaminen tuottaa ohjattaville rikkaasti uusia näkökulmia. Olen Suomen työnohjaajat ry:n suosittelema työnohjaaja, STOry. Lue lisää omasta työhistoriastani ja polustani työnohjaajana.

Ota yhteyttä

Terhi Vedenkivi
040-741 8970
terhi dot vedenkivi at elisanet dot fi